background image
Later kwam Hem Lazarus tegemoet met 4 leerlingen; onder dezen
waren Joannes Markus en Obed.
Jezus reisde met hen nog ongeveer 5 uren verder en zij kwamen in
de donkere avond onopgemerkt in een landhuis dat aan Lazarus
toebehoorde; hier was alles voor de ontvangst bereid; dit landhuis
werd door een intendant (= hoofd van het huishoudelijk beheer,
eerste opziener, bestuurder) beheerd.
Dit was, meen ik, het buitengoed dat Lazarus bezat niet ver van
het veld van Jakob; het ligt op een gebergte, waar men in de
richting van Samaria komt (wo man gegen Samaria zu zieht)193.
193 Het landhuis van Lazarus. – 8 km ten westen van Djenin of Engannim,
zie grote kaart 2, linkerhoek beneden; er is genoeg over gezegd in fasc. 4,
nr. 105 en nr. 105, voetnoot 224.
De nabijheid van dit landgoed bij het veld van Jozef is weer betrekkelijk te
verstaan. Bedoeld is immers de vallei van Sikem, 5 uren meer zuidelijk
(cfr. VOORREDE, nr. 6).
Fascikel 13
569