background image
zijn er aan bevestigd; wanneer de zak niet opgeblazen is, liggen
deze er tegen aan, maar wanneer hij door de adem van iemand die
in een groot mondstuk blaast, met lucht opgevuld is, wordt hij
door twee ter zijde staande mannen opgehouden. Ook dezen zijn
dan druk in de weer, hetzij met hun mond, hetzij met een
blaasbalg, om er lucht in te blazen en om, door het openen en
sluiten van gaten door middel van verscheidene sleutels, uit de
pijpen, die zich nu naar alle kanten oprichten, een hel, sterk en
veeltonig geluid voort te brengen. Zij die ter zijde stonden,
hebben er ook dikwijls in geblazen.
(Dit instrument, zo noteert Brentano hier tussen haakjes, schijnt dus 
iets als een grote doedelzak geweest te zijn, waarop verscheidene 
mannen tegelijkertijd speelden)186.   
423.
Het feest van heden had ten doel te danken voor bekomen regen
en om nog regen te krijgen (de lenteregen is van vitaal belang
voor de vruchten). Naar aanleiding hiervan heeft Jezus
in de synagoge een buitengewoon aandoenlijke
feestrede gehouden over regen en droogte; Hij
vertelde in zijn toespraak hoe Elias op de Karmelberg
om regen gesmeekt en zijn dienaar zesmaal
ondervraagd had. De zevende maal had deze een
kleine wolk uit de (Galileese) zee of het Meer van
Gennezaret zien opstijgen (fasc. 2, nr. 31; I Kon. 18). De
kleine wolk werd groter en groter en verkwikte ten
slotte het gehele land, dat Elias daarna doorreisde.
Jezus paste de zeven ondervragingen van Elias tot
zijn dienaar op de tijdvakken toe, die de vervulling
der Belofte voorafgegaan waren. De wolk stelde Hij
186 Volgens het getuigenis van een geleerd heemkundige in Noord-Afrika
zouden soortgelijke instrumenten nog bestaan dieper in het Afrikaans en
Algeriaans binnenland. Aldus A. Verwimp uit Mostaganem, de zuster van
een nu overleden medebroeder; ik raadpleegde haar bij gelegenheid over
meerdere punten.
Fascikel 13
550