background image
Men wilde hier voor Jezus een maaltijd bereiden, maar Hij verliet
het dorp vóór het begin van de sabbat, vaarde weer over de
Jordaan en keerde naar Betabara terug, waar Hij at en sliep in het
huis van de synagoge-overste.
8 december; Sabbat. –
Jezus vierde de sabbat te Betabara, onderwees er in
de synagoge en bleef er de gehele zaterdag (overnachtte dan
ook wel weer in hetzelfde huis).
Deze doopplaats noemen wij de ‘derde’; ze lag een groot uur ten noorden
van Betabara, aan de zuidkant van de rivier Nimrin, bij de grote weg en op
de noordoever van een Jordaanbocht (huidige namen: brug en wad
Ghoranijeh, ook brug Allenby).
Op onze grote kaart 1 is die plaats, op grond van K.’s mededeling hier,
2e doopplaats genoemd; beter noemen wij ze de 3e.
Joannes installeerde zich op drukke verkeerspunten.
Het hoogveld Gilgal ligt er tegenover.
Fascikel 12
386