background image
Vader had Hem gelast dit op aarde te komen
stichten.
De herders leidden Jezus ook nog op menige plaats, waar zijn
Moeder voorbij gereisd was; maar Hij kende die plaatsen beter
dan zijn gidsen, zodat zij verwonderd uitriepen: “Heer, Gij zijt
een profeet en een deugdzame zoon, aangezien Gij de voetstappen
van uw gelukzalige Moeder kent en bewandelt!”
Nadat Jezus die mensen onderricht en vermaand had,
trok Hij naar het stadje Betaraba; het was reeds namiddag, toen
Jezus daar met zijn leerlingen op een open plaats of plein ging,
waar Hij onder bomen een stenen leerstoel beklom. Spoedig was
Hij door vele toehoorders omringd; Hij onderrichtte hen; zij
waren Hem gunstig gezind. Hier hield mijn beschouwing op.
(Men onderscheide goed Bet‐araba van Bet‐aBara.   
Bet‐araba is een grensstad tussen Benjamin en Juda.   
In de grensbeschrijving van de stam Juda volgt Bet‐araba op 
Bethogla.  De ligging van Bethogla is bekend.   
Bet‐araba ligt dus ten westen er van bij het begin van de bergen.  
Onze aanwijzing op de kaart hieronder duidt of de juiste ligging aan 
of benadert noodzakelijk heel dicht deze ligging.   
Men kan in het boek Josuë de passages nazien: Josuë 15, 61 en 18, 
18).  
Fascikel 11
266