background image
Het Openbaar Leven van de Emmanuel
(vervolg)
VOLHOUDEN  
Wie volhardt in de lezing van dit tijdschrift, zal Gods heerlijkheid zien.  
Nonne dixi tibi, quoniam si credideris, videbis gloriam Dei ? (Joa. 11, 40).  
CHRISTUS 
Hiernaast een schone Christus!  Over 
het ontstaan van dit beeld, dat zeer 
goed overeen te brengen is met de 
afbeelding op de lijkwade van Turijn, 
staan op de achterzijde van het 
prentje enkele gegevens.  We 
zouden er natuurlijk meer willen, b.v. 
wanneer het wonder geschiedde, 
indien het feit tenminste echt is.  In 
elk geval kunnen wij ons moeilijk een 
schoner Christus voorstellen.  
Christus is sedert 20 eeuwen voor 
vele zielen het enig voorwerp van 
hun liefde geweest.  Met Paulus 
zegden zij: “Wat ik tevoren als een 
winst of schat beschouwde, aanzie ik nu als verlies en afval.”  Spijts de 
tegenwoordige glans en verleiding van de wereld blijven velen het met 
Paulus eens en zullen velen het met hem eens blijven tot het einde van 
de wereld.   
“Als ik van de aarde zal verheven zijn, zal Ik alles tot
Mij trekken.”  Christus trekt ALLES tot Zich, omdat hetgeen zich niet 
laat trekken en Hem vijandig blijft, NIETS is.  
Emmanuel beoogt Hem grondig te doen kennen, en verlangt hierdoor in 
zijn handen het middel te mogen zijn om alles tot Zich te trekken, tot 
Hem buiten wie geen waar geluk, geen zaligheid te vinden is.  
Fascikel 10
124