background image
19 september. –
Jezus leerde weer in Eliuds huis; zijn toehoorders waren
meest Essenen en enige vreemde dopelingen.
De drie zelfde jongelingen kwamen nog eens tot Hem; zij baden
Hem ook weer om opname en beloofden Hem stipte
gehoorzaamheid in zijn dienst. Jezus wees hen ook
nogmaals af. Ik zag dat het Hem speet dat zij de reden van
zijn weigering niet konden inzien. Hij sprak dan met de 9
leerlingen die op het punt stonden om op zijn bevel
nog enige boodschappen te doen en zich dan tot
Joannes te begeven; Hij zegde hun over de
afgewezenen: “Zij verlangen tijdelijk voordeel en zijn
niet van zin alles te geven uit liefde; gij integendeel
verlangt niets en wordt daarom onderhouden.”
Tenslotte sprak Hij nog zeer schoon en diep over de
doop: “Gaat over Kafarnaüm, was zijn laatste woord,
boodschap mijn Moeder dat Ik naar de doop ga, laat
u over Joannes door zijn leerlingen Joannes, Petrus
en Andreas en meer andere inlichtingen bezorgen en
zeg aan Joannes de Doper zelf dat Ik kom.”
Fascikel 9
123