background image
moest zelfs zijn ouders en vrienden verlaten. Ook
vrijden en trouwden zijn leerlingen niet.” Dus stelde
Hij hun zeer hoge eisen; dit maakte hen neerslachtig en zij
spraken nog van de Essenen, waarvan een groot deel toch
getrouwd waren.
Doch Jezus antwoordde hun dat dezen goed
handelden volgens hun wet, doch dat zijn
volmaaktheidsleer moest voltooien wat die wet
voorbereid had. Hij liet hen gaan en raadde hun
aan zich eerst goed te bezinnen.
241.
Zijn uiteenzetting joeg zelfs zijn leerlingen schrik aan, omdat Hij
zijn eisen zo zwaar had gemaakt; zij konden het moeilijk verstaan,
noch een gevoel van ontmoediging van zich afzetten. In deze
stemming gingen zij met Hem uit Nazareth naar Eliuds huis.
Onderweg beurde Hij hun moed op; Hij zegde dat er
geen reden was tot moedeloosheid, dat de reden
waarom Hij de jongelingen op die manier had
toegesproken, dieper lag en dat zij nooit of laat tot
Hem zouden komen. Doch wat hen betrof, zij
mochten Hem onbekommerd volgen en vol
vertrouwen zijn. Onder deze en dergelijke troostwoorden van
Jezus vervolgden zij hun weg naar Eliuds huis; ik geloof niet dat
Hij zich bij Eliud weer ophouden wil, want er is veel gepraat en
levendig misbaar ontstaan. De Nazarethanen waren zeer
ontevreden, omdat Hij in hun stad niet wilde blijven; zij meenden
dat Hij dat alles op zijn reis geleerd had. “’t Is waar, zeiden zij,
Hij is een begaafd en wonderbaar mens, maar voor een
timmermanszoon is Hij zeer aanmatigend.” Ik zag ook de drie
zonen thuiskomen. De ouders namen de bezwaren die Jezus
gemaakt had, zeer kwalijk op; de zonen stemden er mee in en
iedereen deed mee aan het gepraat tegen Jezus.
Fascikel 9
122