background image
De jongste zuster Maria is verdwaald, maar zij zal
terugkeren en zich hoger verheffen dan Marta.”
Reeds heeft de zienster, wanneer zij Jezus vroeger eens in de
nabijheid van Magdalum zag, een visioen over Magdalena gehad en
dit toen beschreven als volgt:
Kijk eens! daar zie ik Magdalena op haar kasteel staan. Achter
haar verschijnt een licht als een maan! doch vóór haar is het als
een zwarte berg: die is het welke zij onder de voet moet krijgen,
dan is zij gered!; zij is onvruchtbaar; anders had het donkere in
haar een groter uitbreiding gekregen; het zou haar vastgehouden
hebben aan de wereld. Doordat zij Jezus erkend en boete
gedaan heeft, heeft zij vele kinderen gebaard naar de geest!
Ik zie daar ook de Moeder van God. Deze trapt de zwarte berg
neer, die vóór Magdalena oprijst. Daar staat Magdalena nu geheel
in het licht van de maan; zij is helder geworden en op de maan
staat de Moeder van God. De maan betekent en is zeer veel! zij
hangt met veel kwaad in ons tezamen, maar dit is zo ingewikkeld,
dat ik het nu niet kan uiteendoen.
Toen de Moeder Gods kwam, trad zij het donkere kwaad onder de
voeten en is er meester over geworden; ik kan het nu niet grondig
verklaren; daarom wordt zij ook afgebeeld: staande op de maan
met de slang onder haar voeten; dit is een waarheid die in dat
beeld gestalte krijgt44.
44 Maan hangt met kwaad in ons samen. – Een andere uitlating van K., die in
Brentano’s dagboeken te vinden is, luidt:
“Van onstuimige wind ben ik altijd afkerig geweest; de storm zie ik uit verre
streken dikwijls een ziekte aanbrengen.
Het manelicht scheen mij aangenaam door zijn dromerige stilte, maar ik
voelde de vele misdaden die ze bedekt en de zware, zinnelijke druk die ze
op de zielen en lichamen uitoefent, want ze heeft meer de gevolgen van ‘s
mensen val ondergaan dan de zon.”
“De zon schade u niet overdag, noch de maan bij nachte”, wenst de psalmist
ons toe.
Fascikel 9
106