background image
Een buitengoed van Anna lag aan de oostkant van Nazareth (12
km ten oosten van Nazareth en 4 ten noorden van Endor en
Kimki; zie fasc. 4, nr. 105). De herders hadden ook brood onder
de asse gebakken; zij hadden een gegraven, maar niet bemuurde
waterput.
Jezus bij de Essenen.
227.
11 september. –
Zoals ik reeds zei, zag ik Jezus ‘s avonds van 10e september vóór
Nazareth aankomen; het dal, waarlangs Hij in de nacht vanaf
Kislot-Tabor gekomen was, heette Aedhron, en het herdersveld
met de synagoge aan een berghoogte, waar de Farizeeën uit
Nazareth Hem zo versmaad hadden, heette Kimki. (Een naam
Aedhra = Aedhron, vindt men hedendaags nog, hoewel elders, op
de kaart, nl. de wadi Aedhra, 16 km ten noordoosten van Sikem.)
dit zijn spelonken en graven, waarin Essenen een onderkomen gezocht
hadden. Buiten was er een hut tegen aangebouwd.
Hier brengt Jezus met de vijf leerlingen de nacht door.
Op de schets duidt een puntlijn de weg aan, waarlangs Jezus’ door zijn
vijanden de berg op gesleurd werd. De juiste plek waar de executie zou
plaats gehad hebben, is natuurlijk niet aan te duiden, maar, zo zegt Prat, in
die omgeving zijn meerdere steile rotswanden, die voor zulk een doodstraf
buitengewoon geschikt zijn; zo ziet men er een bij de tegenwoordige kerk
van de Maronieten, 200 m onder het klooster der Salezianen; de berg
waarop dit staat is zo steil dat een pad, zeer zigzag, nodig is om er op te
komen. Aan de oostkant van de stad vloeit door de vallei het beekje dat zijn
water van de bron van Maria krijgt; het volgt verder de ravijn die in de
Esdrelonvlakte onder de twee spitsen van de zogenaamde berg der
afstorting uitmondt.
Eer de Joden hun woede aan Jezus konden koelen, maakte Hij
rechtsomkeer en kwam ongezien bij de Essenen. Dit zullen wij later zien,
waar K. de gebeurtenis verhaalt (nrs. 591-593).
Fascikel 9
91