background image
droeg een grauwe gordel met witte lettertekens en om de ene arm
een wrong van gedraaide, dikke, grauwe en witte gevlochten
stoffe, zo dik als een gedraaide servet. Er hing een korte reep van
die wrong af met kwasten aan de benedenrand; hij had een kraag
of een manteltje om, bijna gelijk Archos, de Esseen op de Horeb,
maar ook dit was grauw en bovendien open van achter in plaats
van al voren. Van voren was er een blank schild op bevestigd en
van achter was het als met strikken toegesnoerd. Op de schouders
hingen gesplitste lappen; zij droegen een zwarte, glanzende muts
met een wrong errond. Op het voorhoofd waren er woorden
ingeprent en ze had drie beugels die zich boven in een knop of
appel verenigden. Deze beugels en de randen van de muts waren
wit en grauw; deze mensen droegen lange, gekrulde haren en
baarden.
Ik heb er over nagedacht wie onder de apostelen ik kende, die zo
treffend op hen geleek; het viel me eindelijk te binnen dat het
Paulus was, die, toen hij nog een christenvervolger was, zijn haar
en klederen droeg gelijk deze Nazireeën. Ook daarna zag ik hem
nog met de Nazireeën: hij was een van hen. Zij lieten hun haar
groeien totdat hun belofte voleindigd was; dan sneden zij het af en
verbrandden het in een vuur tot een offer; zij offerden ook duiven;
de een kon de belofte van de ander volbrengen.
Jezus vierde hier de sabbat met hen.
Jizreël is door een gebergte van Nazareth gescheiden23.
23 Jizreël door gebergte van Nazareth gescheiden. – nl. door de berg van de
sprong, in het Arabisch dj. Qafzeh, de twee bergtoppen waarover wij
hiervoor gesproken hebben (zie tekening hierna).
Volgens nr. 221 echter zou zij de kleine Hermon bedoelen. Dan moeten wij
het woord ‘gescheiden’ ruim interpreteren, zoals soms het woordje ‘tussen’;
zie hierover nr. 6 in de VOORREDE.
Fascikel 9
73