background image
15 augustus. –
Jezus heeft Kafarnaüm verlaten. Twee uren meer zuidelijk zag
ik Hem vele mensen onderrichten. Slechts de drie
leerlingen waren bij Hem; de toekomstige apostelen die Hem te
Kafarnaüm gehoord hadden; waren weer, zonder dat Hij met één
van hen gesproken had, naar het Meer teruggekeerd.
Jezus’ toespraak liep ook hier weer over de doop van
Joannes en de vervulling van de Belofte (de komst
van de Messias).
16 augustus. –
Hier en daar onderwijzend trok Jezus gisteren en heden
zuidwaarts door Neder-Galilea in de richting van Samaria. Ik
weet niet meer waar Hij de sabbat vierde (d.i. de opening van de
sabbat op de vooravond).
18 augustus; Sabbat. –
Jezus ging heden de sabbatoefeningen bijwonen in een school
tussen Nazareth en Sefforis17.
17 Ligging van de school. – We zeiden reeds dat K. de woorden school en
synagoge dikwijls dooreen gebruikt, omdat de synagoge soms tot school
diende, en omdat er anders steeds een school bij een synagoge hoorde.
Jezus zal op 17 augustus weer noordwaarts gegaan zijn: ‘gescheiden van
Anna’s huis door een veld-grens-aanduiding’, dit brengt ons in het gewest
van de synagoge.
Deze aanduiding, verbonden met meer andere die K. ons later nog zal
geven, verschaffen ons de quasi-zekerheid, dat ze gelegen was, waar wij nu
op gedetailleerde kaarten de naam Kh. Oemm Amad vinden. Deze naam
geeft men aan een ruïne, waar nog kolommen liggen, die dan gewoonlijk
afkomstig zijn van een synagoge-gebouw. Dit is ook hier het geval.
De plaats is gelegen 8 km ten noordwesten van Nazareth en 4 km ten
noordwesten van het huis van de H. Anna, op een hoogte met tussen zich
en Sefforis nog een andere heuvel (nr. 116), behoorde tot een gehucht,
Fascikel 9
60