background image
dan zijn bij Hem bewoners van deze plaatsen; ik zie Hem hier
dikwijls voor mannen en vrouwen in de open lucht op
kleine heuvelen en onder bomen prediken.
Het jaargetijde is hier zo, dat ik steeds ga denken dat wij nu in
mei zijn, omdat in het Beloofde Land de graanvelden van de
tweede oogst nu reeds zo staan, als bij ons het graangewas in mei
(cfr. fasc. 6, nr. 169, voetnoot 364, opm. d).
Het koren wordt hier niet zo dicht bij de grond als bij ons
afgemaaid; de oogstarbeiders grijpen een handvol halmen onder
de aren en snijden die ter lengte van een el af; zij dorsen niet
(zoals hier). De kleine schoven staan recht en er wordt een rol
tussen twee ossen er over gerold (Palestijnse of Oosterse
dorsmethode); het graan is veel droger dan hier en het valt zeer
gemakkelijk uit de aren; dit werk wordt in de open lucht verricht
of ook wel in een schuur of soort hangaar, die rondom open en
alleen boven van een strodak voorzien is.
In de laatste dagen zag ik Jezus uit Sarepta noordoostwaarts gaan
(schuin over de Libanon), naar een plaats niet verre van het
Fascikel 9
46