background image
Jezus in de visserij van Petrus.
7 juli; Sabbat.
11 juli. –
(Deze visserij beslaat de kust langs het kleine dal Tabiga, dat een
noordelijke verlenging is van de vlakte Gennezaret; daar is ook
een kleine voorname haven; het warme water der bronnen die
nabij de kust ontspringen, lokt de vissen aan.)
209.
11 juli. –
In deze dagen zag ik Jezus in het gewest van het Meer van Galilea
noordwaarts gaan; Hij sprak reeds duidelijker van de
Messias en op meerdere plaatsen schreeuwden de bezetenen Hem
na; ook dreef Hij een duivel uit een man en leerde in de
scholen.
Zes mannen die van de doop van Joannes kwamen, ontmoetten
Hem op hun weg. Onder hen waren Levi, die later Matteüs
genoemd werd (Mk. 2, 14; Levi Alfeï, zie stamboom, nr. 10) en
twee zonen van de drie weduwen, maar niet de bruidegom
Natanael van Kana. Zij kenden Jezus door verwantschap en van
Fascikel 9
39