background image
hen en zij begaven zich daarna huiswaarts in een toestand van
rust; de inwoners stonden hierover verstomd; zij wilden Jezus niet
meer laten weggaan en men nodigde Hem uit op een bruiloft. Ik
heb daar al dezelfde bruiloftsgebruiken gezien, zoals te Kana.
Jezus was niet anders op het feest tegenwoordig dan als een
geëerde vreemdeling. Hij was vriendelijk en gaf het echtpaar
goede raadgevingen; ook zijn zij later bij Jezus’ verschijning
op Tebez tot de Gemeente toegetreden.
22 juni. –
Heden zag ik dat Jezus onze Heer te Nazareth teruggekomen was
en hier en daar in het dorp de bekenden van zijn ouders bezocht,
maar dat Hij overal zeer koel ontvangen werd. Ik zag vannacht
dat Hij, in de synagoge wilde gaan leren, maar dat zij Hem
afwezen en dat Hij hierop voor vele mensen, voor
Sadduceeën en Farizeeën in de open lucht op de
markt over de Messias sprak: Hij zou anders zijn dan
iedereen zich Hem naar believen voorstelde. Ook van
de Doper sprak Hij, de stem in de woestijn.
Uit het gewest van Hebron waren Hem twee jongelingen in lange
klederen, met gordels gelijk priesters gevolgd. Ik zag hen hier,
maar zij waren niet bestendig bij Hem. Hier hield Hij de sabbat
(die de vrijdagavond met een oefening begon).
Jezus en Maria gaan naar Kafarnaüm.
208.
Zaterdag, 23 juni; Sabbat.
Maandag, 25 juni. –
Ik zag Jezus en Maria, Maria van Kleofas en ook de ouders van
Parmenas, zeker een 20-tal personen, Nazareth verlaten en naar
het gewest van Kafarnaüm trekken; zij hadden ezels en pakken bij
Fascikel 9
36