background image
van een deugdzaam man een voortreffelijk graf bekomen. Later
hebben christenen zijn lichaam naar Bethlehem overgebracht en
het daar weer in een graf gelegd2. Het schijnt me toe dat ik hem
daar nog steeds onbedorven zie liggen.
Vóór Jozefs dood zag ik Jezus slechts in de naaste omstreken
rondgaan, zonder zich ver te verwijderen.
In de laatste dagen na Jozefs dood zag ik Jezus en Maria naar het
gewest van Kafarnaüm trekken; hun huis te Nazareth lieten zij
gesloten achter; zij trokken niet naar de stad Kafarnaüm zelf,
maar naar een dorp van enige huizen (een 20- of 30-tal, het dorp
van de hoofdman van Kafarnaüm, Serobabel); het ligt tussen
Kafarnaüm en Betsaïda3. Dit was het dorp waarin zich ook de
2 Deze mededeling wekt geen bevreemding.
Of de herders die Jozef zo beminden, zullen zijn stoffelijk overschot in
Bethlehem gewenst hebben, of de Essenen die hem als een heilig kind
kenden in zijn kinderjaren, kunnen dezelfde wens gekoesterd hebben;
misschien beschouwden zij hem als een van de hunnen.
Bovendien hadden de laatsten een grote verering voor de lichamen, de
gebeenten van heilige mensen; wij zagen dit in de geschiedenis van Anna’s
voorouders (fasc. 1, nr. 5, einde en fasc. 14, nr. 1224).
Hier zegt K. “De verering van heilige gebeenten heb ik door de Essenen
altijd ijverig beoefend gezien.” Op grond hiervan zouden wij kunnen
vermoeden dat Jozef begraven werd in een van de grotten der Essenen bij
Bethlehem.
3 Het is te vroeg om hier een beschrijving te geven van het dorp dat K.
steeds het dorp van Serobabel noemt, maar toch kan men hier reeds het
kaartje nazien dat dit gewest, zo belangrijk in Jezus’ leven, weergeeft;
het zal dikwijls te pas komen; de lezer wordt verzocht het te bewaren, het te
plakken op het karton dat gediend heeft om de aflevering bij de verzending
te beschermen. Hij beware het met de grote kaarten in een map. Met de
hoogtelijnen kan hij het eigen reliëf van dat gewest nagaan. Van dit dorp
tussen Betsaïda en Kafarnaüm blijven op een drietal plaatsen nog ruïnes
over en deze dragen de namen: Koreibeh, el-Koer, Oreimeh.
Tot hier reikte het dorp.
Voor sommigen zal het misschien nog nodig zijn te doen opmerken dat vóór
een hoogtegetal het streepje - (= min, onder) staat, wanneer het getal de
maat onder de zeespiegel aanduidt.
Fascikel 9
26