background image
Andere exegeten en schrijvers van een Christusleven.
Guérin Victor, groot Palestina onderzoeker:
Description géografique, historique et archéologique de la Palestine
in 7 delen vanaf 1850 tot 1880.
Galilée I en II, Samarie I en II, Judée I, II, III.
Ook zijn vulgarisatiewerk: Terre sainte.
Kochem: Das grosse Leben unsers Herrn Jezus Christus,
17e eeuw, heruitgegeven in 1912.
Kopp Klemens: Die heiligen Stätten der Evangelien,
Regensburg, 1959.
Leroux: Pèlerins d’Orient, 1910.
Mislin: Les saints Lieux, I en II en III, 1848.
Portmans: Bedevaart naar het H. Land, uit het Frans vertaald door
Rembry.
Prat: Jésus Christ, I en II.
Revue biblique; meerdere jaargangen.
Ch. d’auj. = Chypre d’aujourd’hui, door Marina Sacopoulo, 1966.
Tijdschriften met af en toe een artikel over H. Landkwesties,
zoals Ami du Clergé, en Nouvelle Revue théologique, enz.
Landkaarten van Palestina:
a) ISRAEL, in drie delen, gekleurd en met hoogtelijnen van 100 m
tussenruimte, 1951.
b) Palestine Grid, in 16 delen met hoogtelijnen van 25 m tussenruimte,
1954
c) Carte de la Palestine anc. et moderne, door A. Legendre, 1924
d) Fragmentarische kaartjes, vooral in Guide de T. S. van Meistermann.
e) Survey of Cyprus, motor map, gekleurd en met hoogtelijnen.
f)
Grote kaart in ‘Cypres d’aujourd’hui’.
Fascikel 9
19