background image
Een ander deel van die verloren steden zijn verloren, niet omdat ze niet
meer bestaan of omdat er niets van overblijft, maar omdat de naam die
ze hadden, vergeten en verloren en door een andere vervangen is. Hun
identiteit is niet vast te stellen; ze bestaan in hun ruïne, of alsnog
bewoond, maar zijn niettemin onbekend.
De oorzaak van de algehele vernietiging van vele steden is niet altijd
verwoesting door oorlog geweest, maar dikwijls het feit dat het
bouwmateriaal naar andere plaatsen weggesleept werd, om daar
opnieuw gebruikt en tot bouwmateriaal aangewend te worden (cfr. D.B.
Capharn., c. 204). Op zijn onderzoekingstochten door Palestina was
Guérin nog in de 19e eeuw dikwijls getuige van dat weghalen van stenen
en hoe zelfs fundamenten uitgegraven werden. “Palestina was overal
dicht bevolkt”, zegt hij.
Dat gewone dorpen met hun lemen hutten spoorloos verdwenen zijn, is
vanzelfsprekend; maar dit is ook waar voor vele sterkere steden,
waarvan nauwelijks een steen op de andere gebleven is. Wanneer in
zulke gevallen aan een vernield stuk muur, aan een vormeloze
steenhoop, aan een plekje grond met verspreide stenen de
oorspronkelijke naam verbonden bleef, is dit een groot geluk; de
bewaarde naam openbaart ons de ligging van de oude stad of het dorp
en herinnert aan de episoden die er zich afgespeeld hebben of aan de rol
die deze plaats in de geschiedenis vervuld heeft.
Anderzijds heeft een aanzienlijke ruïne of nog levende stad, die haar
oude naam verloor of hem door een nieuwe Griekse, Latijnse of
Arabische naam verdrongen zag, geen betekenis meer voor de
historicus. Welke stad dit eenmaal was, welke gebeurtenissen er
hebben plaats gehad, blijft voor eeuwig een geheim; ze boezemt geen
belangstelling meer in.
Het getal bewaarde en gekende steden is door K. met een schoon aantal
vermeerderd. Anderzijds wijst zij ook altijd de bekende steden aan op
de plaats of in het gewest waar ze werkelijk liggen of gelegen waren.
Zulke steden wijzen wij op onze grote kaart 1 aan met een volpunt, zoals
ook de tegenwoordige plaatsen, d.i. de plaatsen van voor de joodse
overrompeling zoals ze b.v. daar lagen in 1920. Met de laatste nieuwe
steden en naamveranderingen wordt hier geen rekening gehouden.
Van een aantal andere verloren plaatsen wijst K. de ligging zo
nauwkeurig aan, dat wij een vereenzelviging kunnen maken, die wel niet
Fascikel 9
5