background image
Woorden van de Eeuwige Wijsheid.
Kinderen, luistert naar Mij.
Zijt wijs en verwerpt mijn onderrichtingen niet!
Zalig die mijn wegen bewandelen!
Gelukkig de mens die dag aan dag waakt aan mijn poorten
en de wacht houdt aan de posten van mijn deuren:
die MIJ vindt, vindt het leven en zal het Heil verwerven van de Heer!
Maar wie mij mist, benadeelt zichzelf, en
al die mij haten, beminnen de dood! (Spreuken, 8, 33-36).
Wie Hem heeft, bezit alles! Wie niet, heeft niets.
Heil is er niet in iemand anders.
“Er zijn miljoenen boeken over Christus geschreven en toch is het eerste
woord over Hem nog niet gezegd, omdat alles wat wij in menselijke woorden
over Hem kunnen zeggen, ver beneden de werkelijkheid blijft!!!”
(Johan van het Kruis).
Fascikel 9
1