background image
Boven de tafel waren mooie loofhutten opgericht; er hingen
slingerkransen van wijngaardranken en korenaren boven; de
kinderen hadden ook druiven en kleine broden; op dit feest waren
33 knapen bijeen, allemaal toekomstige leerlingen van Jezus en ik
begreep dat dit getal verband hield met de levensjaren van Jezus.
Wat de zin daarvan was, ben ik, evenals veel andere bijzonderheden, 
vergeten.   
Jezus onderwees gedurende het hele feest de
aanwezigen; Hij vertelde aan zijn medeknapen een
zeer wonderbare parabel, waarvan veel niet begrepen
werd, namelijk van een bruiloft, waarop water in
wijn zou veranderd worden en de lauwe gasten in
geestdriftige vrienden; vervolgens van een latere
bruiloft, waarop de wijn in bloed en het brood in
vlees veranderd zou worden. Deze spijs zou bij de
bruiloftsgasten blijven tot het einde van de wereld; ze
De knapste bar-mitzwo-jongens dragen in die vergadering een commentaar
voor over de voorgezongen tekst, uitleg die door de een of andere rabbijn
opgesteld werd en nu door de jongens voorgedragen wordt; zij mogen ook
voor de eerste maal meespreken in de vergadering (Naar kan. Decoene, in
een vlugschrift van Xaveriana).
Het ligt dus voor de hand dat het bij deze gelegenheid geweest is, dat Jezus
van dit recht en deze gewoonte gebruik maakt om de geleerden op de nabije
Messias opmerkzaam te maken. Het feest in Anna’s huis zal geen andere
reden gehad hebben.
In deze mening worden wij bevestigd door de suggestie van K. zelf en door
een passage in het boek ‘Les années obscures de Jésus’ van de Jood
Robert Aron: “Nog altijd vieren de Joodse kinderen op het einde van hun 12e
jaar de bar-mitsvah, d.i. hun opgenomen worden als volwassenen in de
religieuze gemeenschap, door een gesprek met ‘schriftgeleerden’.
De episode van Jezus in de tempel als 12-jarig kind is niets anders geweest
als de bar-mitsvah ...
Ook Flavius Josephus vertelt hoe zijn religieuze inwijding plaats had:
“De offerpriesters en voornaamsten van Jeruzalem gewaardigden zich mij
de eer aan te doen me naar mijn mening te vragen in zaken waar het ging
om het goed begrijpen van onze wetten.” (Het verborgen leven van Jezus,
blz. 137-138).
Fascikel 7
849