background image
Jezus leert in de tempel. – Feest bij Anna.
198.
Vanaf zijn 8e jaar trok Jezus met zijn ouders telken jare naar het
paasfeest te Jeruzalem. Als jongen van 8 jaar ging Hij er de eerste
maal heen419. Reeds tijdens die eerste bedevaarten had Jezus de
aandacht op zich getrokken van de vrienden bij wie zij te
Jeruzalem hun intrek namen, ja ook van wetgeleerden en
priesters. Bij menig bekende sprak men te Jeruzalem van de
brave, deugdzame knaap, de wijze, wonderbare zoon van Jozef.
Het ging daar zoals hier: wanneer zich op een periodieke
bedevaart een eenvoudig persoon door zijn godsvrucht
419 Als jongen van 8 jaar. – Dat de reis naar Jeruzalem van de 12-jarige
Jezus niet zijn eerste was, zullen wel alle exegeten gaarne toegeven,
hoewel Sint-Lukas geen vroegere opgangen van Jezus naar Jeruzalem
vermeldt.
Fascikel 7
836