background image
en meerdere openingen in het lijf; in deze laatste werden de
offergaven gestoken en verbrand.
Dit verwekte een nieuwe opschudding onder de afgodenpriesters,
die de H. Familie arresteerden en in staat van beschuldiging
stelden. Doch in de raadsvergadering kwam één van de priesters
vóór de overigen met de mening vooruit dat hij het voor
raadzamer hield zich aan de God van die mensen aan te bevelen,
liever dan hen lastig te vallen, en hij herinnerde hen aan de plagen
die over hun voorouders gekomen waren, toen zij oudtijds de
Israëlieten vervolgden, en hoe in de nacht vóór hun uittocht in
ieder huisgezin de eerstgeborene gestorven was.
Na deze beraadslaging werd de H. Familie zonder verder
vervolging weer op vrije voeten gesteld. (Door hun omgang met
de vele ingeweken Joden konden de Egyptische priesters die
geschiedenis kennen.)
Fascikel 7
787