background image
Datum van Jezus’ geboorte.
124.
24-25 november. –
De eerbiedwaardige zuster heeft in de nacht zelf van Jezus’ geboorte 
(24‐25 november) veel vernomen over de datum van die geboorte, 
doch ziekte en noodlottige bezoeken de volgende dag, 25 november, 
haar naamdag, heeft haar veel daarvan doen vergeten.  Nochtans 
kort daarna deelde zij op een avond in extatische toestand de 
volgende bijzonderheden mee, die zij zich nog uit dat visioen van de 
kerstnacht herinnerde.   
Zij sprak:  
Daar kunt gij het lezen, daar staat het wanneer Christus geboren
is: nog vóór het einde van het jaar der wereld 3997. De niet
geheel volle 4 jaren tussen zijn geboorte en het jaar 4000 heeft
men achteraf geheel uit het oog verloren, en bovendien het begin
van de nieuwe tijdrekening 4 jaar later (4004) gesteld.
Christus is dus geboren nog geen 8 jaren vóór onze
tijdrekening276.
Één van de consuls van Rome heette toen Lentulus; hij was een
voorvader van de martelaar en priester Mozes, van wie ik hier in
mijn kast een relikwie bezit en die leefde ten tijde van de H.
Cyprianus. Van Lentulus stamde ook die andere Lentulus in
276 Het jaartal van het begin van de wereld of der mensheid moet men hier
zien met de ogen van de gewijde schrijvers, die eerder een heilshistorische
dan een strikt chronologische kijk op de geschiedenis hadden; hier is het
een middel om het jaar van Christus’ geboorte te bepalen.
Wat dit jaar betreft, reeds in de 2e eeuw bekende Clemens van Alexandrië
(150-215) dat het niet met zekerheid te achterhalen was.
Alle geleerden nemen nu aan dat Jezus enige jaren vóór het jaar 1 geboren
is, maar het antwoord is niet eensluidend op de vraag: hoe vele jaren?”
“Tussen het jaar 8 en 4”, luidt het antwoord van Daniel-Rops (Jezus in zijn
tijd, blz. 100).
Velen hellen nu over naar het jaar 7 en 8. Onze zienster is dus in goed
gezelschap.
Fascikel 5
516