background image
Aankondigingen van Jezus’ geboorte op
verscheidene plaatsen.
121.
a) Aan verwanten en bekenden van Maria264.
Mijn ziel maakte op het uur van Jezus’ geboorte bliksemsnel vele en 
lange reizen in alle richtingen van de wereld, om wonderbare 
aankondigingen van de geboorte van de Heiland te zien; ik ben van 
ontelbare gebeurtenissen en verschijnselen en tekenen getuige 
geweest, maar allerhande stoornissen en smartelijk lijden hebben mij 
het meeste daarvan weer doen vergeten.  Ik herinner mij in elk geval 
nog het volgende.  
Ik zag heden nacht hoe Noëmi, de leermeesteres van de H.
Maagd, hoe de profetes Hanna en de oude Simeon, alle drie in de
tempel, hoe moeder Anna te Nazareth, en hoe Elisabet te Joetta
visioenen en openbaringen over de geboorte van de Heiland
ontvingen.
Ik zag de kleine Joannes bij Elisabet met een wonderbare vreugde
vervuld; allen zagen en herkenden weliswaar Maria in hun
gezichten, maar zij wisten niet, waar het wonder was geschied;
zelfs Elisabet wist niets van de plaats der geboorte.
Aan Anna alleen was het bekend dat Bethlehem de plaats was van
het Heil.
264 Wij vernemen dat aan meerdere verwanten en bekenden van Maria de
geboorte van de Heiland werd geopenbaard, maar – behalve moeder Anna
– wist nog niemand van hen dat die geboorte plaats had in Bethlehem.
Hieruit blijkt wel duidelijk dat de zin van bepaalde Messiaanse profetieën,
zelfs door sommige vromen in Israël, slechts achteraf en geleidelijk werd
verstaan. Anderzijds lezen wij bij Matteüs 2, 4-6 dat de opperpriesters en
schriftgeleerden, op de vraag van koning Herodes, waar de Christus
geboren zou worden, zonder aarzelen durfden te antwoorden met de
woorden van de profeet Micheas: “In Bethlehem van Juda, want van daar zal
uitgaan de Leider van mijn volk Israël …”
Fascikel 5
499