background image
Nadere en naaste voorbereiding
tot de komst van de Emmanuel (vervolg)
Verklaring van de kaart van Hebron en omgeving.   
Ze is bedoeld als inleiding op het verhaal van Maria’s bezoek aan Elisabet 
en op de andere passages waarin wij later Jezus of Maria te Hebron en 
te Joetta zullen zien komen.  
Fascikel 4
367