background image
12.
Ik zag Anna’s voorouders zeer vurig en godvruchtig met anderen
de Verbondsark dragen en ik zag hoe het daarin bewaarde heilige
Fascikel 1
52