background image
De stamboom van de H. Anna – Familieboek van de H.
Anna
Emoroen + Stolanus = Agari (M) = Gaziri.
Zij gingen van Mara naar Efron wonen, zie nr. 10.
Zij hadden drie dochters: Ismeria, Emerentia en Enoeë (nr. 10).
1. Ismeria uit de stam Benjamin + Eliud, leviet uit de stam Levi. Zij
woonden in de omstreken van Nazareth, maar hadden vroeger te
Bethlehem, daarna te Sefforis gewoond, (nr. 11).
1.1. Sobe + Salomon.
Sobe was 18 jaar ouder dan Anna, (nrs. 11 en 2245).
1.1.1. Eliud werd de 2e man van Maroni (de weduwe van Naïm) en
de vader van de jongeling van Naïm die door Jezus uit de
doden opgewekt werd, (nrs. 11, 596 en 2230).
Fascikel 1
42