background image
Inleiding en kennismaking
In onze vaan dragen wij de leuze “EMMANUEL”, d.i. GOD
MET ONS. Hoe diepzinnig dit woord! Hoe heerlijk deze
waarheid! Dit éne woord is de stevige samenvatting van het hele
werk dat de inhoud van deze periodiek zal zijn. Het drukt de
heilsgeschiedenis uit, die hier zal herleven, zich hier onder onze
ogen zal herhalen. Wij zullen de komst van de EMMANUEL
voorbereid zien worden, Hem zien verschijnen, zien handelen als
een kind, zien optreden als leraar, rondgaan als weldoener, als
wonderdoener, Hem zijn volk zien bezoeken en met krachtige arm
verlossen.
Met deze eerste aflevering is onze onderneming gestart.
Het ligt enigszins voor de hand – en het werd ons ook
gesuggereerd – dat wij beginnen met een korte levensschets van
de Duitse zienster Katarina Emmerick (K.E. of K.), die ons het
leven van Christus en Maria en de ganse verlossingsgeschiedenis
zo realistisch en aanschouwelijk, zo aangrijpend en betoverend
schoon heeft beschreven. Inderdaad, als ooggetuige! Toch
stellen wij ons liever met veel minder tevreden. En waarom?
1. Omdat zulk een levensschets te vinden is in vele uitgaven van
haar werken.
Deze zijn:
a. Het leven van de H. Maagd.
b. Het leven van Onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus.
c. Het Bittere Lijden van Onze Heer en Zaligmaker Jezus
Christus.
2. Omdat zelfs een uitvoerige schets ons geen trouw en
onverminkt levensbeeld van de zienster kan geven.
Daarvoor zouden twee lijvige boekdelen nodig zijn.
Fascikel 1
2